කතුවැකිය
අද (1) දින සිට සෑම මසකම පළමු වැනිදා (1) සහ පහළොස් වැනිදා (15) කතුරු ඔංචිල්ලාව සඟරාව පාඨක ඔබ වෙතට ගෙන එනු ලැබේ. සමාජයට හොද යමක් ලබාදීම අපගේ අරමුණ වේ. මිනිසුන්ගේ සිත්වල ධනාත්මක ආකල්ප වගාකර ඔවුන්ගේ පෞද්ගලික ජීවිත ගොඩනැංවීමටත් ඒ මගින් සමස්ථ සමාජයටම යහපතක් සිදු කිරීම අපගේ ඒකායන පරමාර්ථය වේ. ඉතාමත් ධනාත්මක අදහස් තිබෙන තරුණ පිරිසක් එක්රොක් වී සිදුකරන මෙම සමාජ කර්තව්‍ය ඔබට නවමු අත්දැකීමක් ගෙනදෙනු ඇතැයි බලාපොරොත්තු වෙමු. කතුරු ඔංචිල්ලාව අර්ධ මාසික සඟරාවෙන් සියලුම අංශවල පාහේ දැනුම පාඨක ඔබ වෙත ගෙන එන අතර ඔබගේ ආකල්ප ධනාත්මක කරගැනීමටත් දැනුම වැඩි දියුණ කරගැනීමටත් හැකිවනු ඇත.


                                ඉතාමත් හොඳ අරමුණක් ඇතිව කටයුතු කරන අප අනවශ්‍ය ලෙසින් දේශපාලන කාරණා සාකච්ඡා නොකිරීමටත්, මිනිසුන්, සමාජය වඳින පුදන ගරුකරන දෑ වලට කිසිදු අයුරකින් පහර නොගැසීමටත් විවේචනය නොකිරීමටත් වගබලා ගනිමු. ඒ වාගේම මිනිසුන්ට පෞද්ගලිකව මඩ ප්‍රහාර එල්ල නොකිරීමටත් අපි වගබලා ගනිමු. මන්ද අපගේ අරමුණ සිල්ලර අරමුණක් නොවන බැවිනි. ක්‍රීඩා, චිත්‍රපට, නවකතා, නිර්මාණ, සංගීතය, පොත්පත්, නීතිය, සෞඛ්‍ය, විලාසිතා, පරිසරය සුරැකීම, සාමාන්‍ය දැනුම, ප්‍රවෘත්ති, ධනාත්මක චින්තනය, තාක්ෂනය ඇතුළු මෙකී නොකී සියලුම දෑ කතුරු ඔංචිල්ලාව අර්මාධ මාසික සඟරාවෙන් ඔබ වෙත ගෙන එන්නෙමු. සරළ ආරම්භයක් ලෙස පළමු කලාපය අද දින නිකුත් කරන අතර පාඨක ඔබගේ අදහස් හා යෝජනා ඉතාමත් අගය කොට සලකන්නෙමු.


කතු මඩුල්ල

0 comments:

Post a Comment